El cementerio

Reglament e ordenances

Reglament

Data de publicació: 2012

Reglament del Cementiri Municipal

Ordenances Fiscals

Data de publicació: 2019

Ordenança fiscal número 12

Actuacions, milores i manteniment

Confiem en que apreciareu la nostra tasca de manteniment i les millores introduïdes, com a part de la tasca continuada de manteniment i millora general que duem a terme.

Al llarg del 2020 s’han pintat les façanes exteriors i interiors. S’han realitzat millores de jardineria.

Certificats

Mediambiental

Qualitat